• Lata doświadczeń w biznesie
img

Historia piwa

Produkcja piwa posiada wielowiekową tradycję. Pierwsze wzmianki mówią o warzeniu piwa 6 tysięcy lat temu w państwie Sumerów między Tygrysem a Eufratem, regionie najbogatszym ze względu na wysoki opziom rolnictwa spowodowany sprzyjającym klimatem i wilgotnością ziemi. Niestety nie wiadomo jak mieszkańcy tego państwa opracowali procedurę produkcji piwa, być może był to tylko przypadek. Faktem jest to, że owe ludy ceniły sobie ten trunek, powstawały nawet hymny pochwalne opisujące jego produkcję. Dzięki temu wiemy, że piwo było pozyskiwane dzięki fermentacji chleba piwnego na który składały się kiełkujące ziarna jęczmienia i pszenicy, wcześniej podsuszane. Można ówczesne piwo porównać do dzisiejszego kwasu chlebowego.

Upadek państwa Sumerów to początek rozwoju wytwarzania piwa. Powstało też wiele legend traktujących piwo jako nadzwyczajny napój, potrafiący zamienić Enkidu- półczłowieka oraz półzwierzę w pełnowartościową postać ludzką.

W samej Babilonii wytwarzona ponad 20 gatunków piwa, opracowując starannie procedurę jego produkcji. Hammurabi ustanowił dzienną rację piwa dla poddanych w ilości od 2 do 5 litrów dziennie, w zależności od ich statusu społecznego. Także Egipcjanie rozpowszechnili wyrób piwa, wzbogaconego o inne składniki. W starożytnej Grecji i Rzymie piwo było spożywane tam gdzie były problemy z uzyskaniem wina więc z czasem otrzymało status napoju dla barbarzyńców. Zapoczątkowało to uznawanie piwa za wyrób oszukujący wino, wtedy to rozpowszechniało się ono u Germanów, jak wiadomo z niesprzyjającym klimatem do uprawy winogron.

Początkowo to kobiety były głównymi wytwórczyniami piwa, gdy zaczęto produkować więcej niż potrzebne ono było na domowy użytek rozpoczął się handel tego trunku więc jednocześnie produkcję przejęli mnisi szukając łatwego zysku. Wówczas dieta była dośc uboga i ascetyczna a piwo zawierające wiele witamin i sprawiając uczucie błogości stało się pożądanym towarem. Reguły dotyczące postu nigdy nie eliminowały go z diety wiernych. Zaraz po Reformacji i osłabienia znaczenia kościoła produkcją piwa zajęły się osoby świeckie. Produkcja piwa zaczęła być bardzo opłacalnym biznesem mimo podatków nakładanych przez kościół i państwo.

Jednak chmiel, który jest podstawowym składnikiem piwa dzisiaj został po raz pierwszy dodany do produkcji w Belgii w celu konserwacji napoju i wzbogacenia jego smaku. Pojawiły się przez to kłopoty prawne z czasem regulujące jego produkcję, która jest stosowana po dziś dzień. Do piwa dodawano także innych ziół aby poprawić jego smak a w roku 1500 stało się ono pełnoprawnym towarem handlowym.

Kilkanaście lat póżniej bawarski książe Wilhelm IV określił wobec litery prawa procedurę warzenia piwa, stosowaną do dziś. Używa się do niej wody, jęczmienia i chmielu. Właściwy rozwój piwowarstwa miał miejsce podczas rewolucji przemysłowej w XIX wieku. Dzięki rozwojowi nauki produkcję piwa można było prowadzić przez cały rok, wspomagając ją odpowiednią temperaturą i drożdżami, odpowiedzialnymi za fermentację.

Ostatnim już wynalazkiem wspomagajacym rozwój browarnictwa było zastosowanie metalowych beczek także w barach serwujących piwo na miejscu ponieważ ułatwiło to zachowanie czystości, banalność napełniania ich i obsługi.

Zobacz również