• Lata doświadczeń w biznesie
img

Zmiany w organizmie człowieka po spożyciu alkoholu

Zapoznajmy się ze zmianami, jakie wywołuje alkohol w organizmie człowieka. Największe zmiany zachodzą pod jego wpływem w układzie nerwowym. Najbardziej wrażliwy- na alkohol jest centralny układ nerwowy to jest mózg i rdzeń kręgowy. Nawet mała lampka whisky może spowodować duże zmiany w układzie nerwowym. Alkohol wywołuje porażeniu komórek nerwowych, bowiem utrudnia im zaopatrzenie w tlen.

Stopień porażenia układu nerwowego zależy od ilości alkoholu znajdującego się we krwi. Dawka śmiertelna dla człowieka wynosi 500 ml alkoholu. Dawka ta nie jest wielkością stałą i zależy od wrażliwości indywidualnej organizmu , masy ciała i wieku. Dzieci ulegają śmiertelnemu zatruciu już po wypiciu 30 do 50 ml alkoholu. Pod wpływem małych dawek następuje [porażenie tzw. ośrodkowo hamujących, mieszczących się w korze mózgowej.

Kierują one dowolnymi ruchami i sprawują kontrolę na nad jego postępowaniem. Pijący czuje się rześko, pewniejszy siebie, wykazuje jakby większą sprawność ruchową mózg jednak traci panowanie nad jego ruchami, mową i myślami. Po wypiciu większej ilości alkoholu zostają porażone także inne ośrodki mózgowe. Człowiek nie może się utrzymać na nogach, słabo reaguje na bodźce zmysłowe. Duża ilość alkoholu we krwi powoduje często trwałe upośledzenie narządów zmysłowych, dlatego pamiętaj, aby przed ruszeniem w trasę zawsze zbadać się własnym alkomatem lub przebadac się na posterunku policji.

 

Zobacz również